Aktualizacja wyników procesu rekrutacyjnego


Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi wynikami procesu rekrutacyjnego prowadzonego w ramach I naboru. Listy rankingowe i rezerwowe znajdują się w zakładce „Wyniki procesu rekrutacyjnego”.