Dla wykonawców

Dla wykonawców

W celu informacji opinii publicznej oraz uczestników projektu o uzyskanym dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, prosimy o oznaczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Poniżej znajduje się obowiązujący wzór logo do pobrania.