Rekrutacja

Informujemy, że dnia 11 grudnia 2023 r. rozpoczynamy I nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Nabór będzie trwał od 11 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r. lub do momentu wpłynięciem 520 formularzy rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane ani w ramach bieżącego ani w ramach kolejnych naborów w Projekcie.

Rekrutacja Read More »