Ogłoszenie wyników procesu rekrutacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procesu rekrutacyjnego prowadzonego w ramach II naboru. Listy rankingowe, rezerwowe i osób odrzuconych znajdują się w zakładce „Wyniki procesu rekrutacyjnego”.